PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 3

PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 3

Danh mục thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

 UBND PHƯỜNG 3 QUẬN 5 TP. HCM

- Điện thoại:  028 3923 4399
- Email: p3.q5@gcm.gov.vn

- Cổng Zalo trực tuyến: Dịch vụ hành chính công trực tuyến P3Q5

 Hoặc chọn link này (sử dụng qua điện thoại): http://zalo.me/1177522229531291557 

Video clip

Liên kết website

NHẬP VÀO LINK CẦN LIÊN KẾT
http://google.com.vn

Fanpage facebook

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường 3 tổ chức Hội nghị triển khai các công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Phường 3.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Tham Vị Hào - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Trần Kiến Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Ngoài ra tham gia Hội nghị còn có đồng chí Võ Thị Như Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Trương Hoàng Hà - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Chu Thị Thủy Tiên - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng Ban Chấp hành đảng bộ phường, cấp ủy chi bộ, trưởng các khu phố, ban công tác mặt trận các khu phố và công chức, người hoạt động không chuyên trách phường.

Hội nghị đã triển khai thông tin các nội dung Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Quận 5; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Quận 5. Tại Hội nghị, thường trực Đảng ủy, thường trực Ủy ban nhân dân phường đã thông tin về tài liệu, thời gian, trình tự, hình thức cách thức tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn. Đồng thời, Ban chấp hành đảng bộ phường lấy ý kiến về nhân sự tham gia các Tổ lấy ý kiến cử tri tại 03 khu phố.

Zalo

Zalo
Zalo
Zalo
 

Liên kết

hình ảnh hoạt động

thăm dò ý kiến

Quý khách đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường 

Rất hài lòng ()  0%
Hài lòng (91/91) 100%
Bình thường (0) 0%
Không hài lòng (00/91) 0%